Johansen Monumenthuggeri - Norsk håndverk - Tradisjoner - Kortreist Natursten

NAVNTILFØYELSE

Vi kan utføre navnetilføyelse på din eksisterende sten. Om ønskelig utfører vi samtidig en grundig vask og oppussing av stenen slik at den blir som ny.

Mange velger også å bruke bakside på gammel sten som ny forside, for å beholde navnene som er på stenen fra før. Vi kopierer skrifttype og ornamentikk og kan utføre nytt navn i samme stil. La oss hente stenen og komme med forslag til deg.

Hvis det er dårlig plass på stenen til flere navn, kan den slipes om. Det finnes mange flotte gamle gravstener som blir som nye etter en omslip.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sten.

OPPRETTING

De forskjellige kirkegårder og gravplasser har ulike grunnforhold, og med årenes løp hender det at gravstener ender med å stå skjevt. Vi retter gjerne opp hvis din sten har beveget seg.

Det er gravfester som er ansvarlig for at stenen er forsvarlig sikret. De senere år er det blitt påbud om minst to bolter mellom sten og sokkel. Mange gamle stener er ikke godt nok sikret og kan utøve en fare ved velting.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan ditt gravsted kan sikres.
Vi vil uansett sjekke og eventuelt sikre stenen når vi retter den opp.

VASK 

Gravstener trenger vask for å unngå at de blir angrepet av mose. Vi selger spesialrengjøringsmidler, men det er ofte nok å bruke oppvaskmiddel eller grønnsåpe hvis man ikke venter for lenge. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som kan skade både sten, navn og vegetasjonen rundt stenen.

Stearin, olje og rust er vanskelig å vaske vekk. Tenk på dette hvis det legges kranser osv. med ståltråd som ruster inntil gravstenen. Vi har også sett hvor stor skade en fakkelboks foran stenen kan gjøre. Men er uhellet ute, har vi midler som kan brukes. I slike tilfeller anbefaler vi at stenen hentes til vårt verksted.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som kan gjøres med din sten.

OPPUSSING

Etter noen år trenger navn å friskes opp med ny maling. Står stenen utsatt til for eksempel under store trær, inntil hekker osv. blir den fortere skitten enn hvis den står fritt. Blir stenen derimot vasket med jevne mellomrom så er erfaringen vår, at navn holder seg bra i 10-15 år, noen ganger ennå lenger.
Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som kan gjøres med din sten. 

Om du ønsker det kan vi hente stenen og pusse den opp. Den blir da like god som ny igjen.
KONTAKT OSS

SÅ FINNER VI LØSNINGEN FOR DIN MINNESTEN